רמת רחל
רמת רחל
חסר רכיב

בשורה למטה יהודה: יעוכבו החלטות בנושא ועדות הגבולות

30/12/2020

מסמכים מצורפים

Item_31280059_20201228090046.pdf
חסר רכיב